Hoe sterkere europartijen kunnen bijdragen aan de Europese representatieve democratie

Policy paper | Gerrit Voerman en Simon Otjes | Montesquieu Instituut

De Europese verdragen verwachten van de Europese politieke partijen (hieronder ‘europartijen’ genoemd) dat zij bijdragen ‘tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie’. Momenteel voldoen de europartijen nog lang niet aan deze eis: zij zijn niet of slechts tot op zekere hoogte in staat hun achterban in het Europese politieke proces te representeren op een wijze die vergelijkbaar is met de manier waarop nationale partijen deze functie uitoefenen.

De oorzaken voor de huidige gebrekkige uitvoering van hun representatieve taken hebben enerzijds te maken met de specifieke institutionele context waarbinnen de europartijen functioneren, en anderzijds met de reserves van de nationale lidpartijen om het supranationale karakter van de europartijen te versterken. De in dit policy paper voorgestelde hervormingen, die zouden moeten leiden tot een meer betekenisvolle intermediaire positie van de europartij tussen de burgers en ‘Brussel’ overeenkomstig de in de Europese verdragen vastgelegde taakstelling, hebben op deze twee domeinen betrekking.

Lidpartijen kunnen enerzijds op directe wijze de positie van de europartij versterken, door daadwerkelijk een deel van hun autonomie op Europees terrein over ter dragen aan de europartij; en anderzijds langs indirecte weg, door de veranderingen na te streven van de institutionele context waarbinnen de europartijen functioneren.

Lees hier het policy paper


Link naar:
- Het onderzoek 'De relatie tussen de europartijen en de Nederlandse partijen, 1974-2014', uitgevoerd door Gerrit Voerman en Simon Otjes.

Laatst gewijzigd: 1 20-05-2014 12:09:44