Het Europees Parlement verslaat de Europese Raad

De parlementarisering van de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie, 1958-2014

Beschouwing van Jan van der Harst en Gerrit Voerman | Bron: Internationale Spectator 2 – 2015 (jrg. 69) 1-8.

De aanwijzing van de Luxemburger Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie in 2014 verliep geheel anders dan gebruikelijk. De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders, en daarbinnen de grote lidstaten, bepaalt van oudsher wie er benoemd werd, maar dit keer hadden zij het nakijken: het Europees Parlement ging er met de buit vandoor. Daarmee lijkt de parlementarisering van het benoemingsproces, dat ruim twintig jaar geleden met het Verdrag van Maastricht op gang kwam, te zijn voltooid. Dit artikel geeft een overzicht van de evolutie van de aanwijzing van de Commissievoorzitter.

Verder lezen.

Dit artikel is gebaseerd op de slotbeschouwing in de door Jan van der Harst en Gerrit Voerman geredigeerde bundel ‘An impossible job?’ The presidents of the European Commission, 1958-2014, die dit voorjaar zal verschijnen bij John Harper Publishing, Londen.

Laatst gewijzigd: 1 03-03-2015 14:41:52