Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen daalt in 2014 met 4,4%

Persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Groningen, 25 februari 2015

In 2014 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen gedaald van 308.802 op 1 januari 2014 tot 295.326 op 1 januari 2015 – een afname van 4,4% (zie de tabel aan het slot van dit persbericht). Ook in 2013 was het ledental afgenomen, met 1,9%. Het totale ledental is daarmee op 1 januari 2015 weer onder de grens van 300.000 geko­men en ligt op het niveau van het begin van de 21ste eeuw. De afname in 2014 met 4,4% was deze eeuw niet zo groot. Lees verder
 

Ga naar:
- Persberichtenarchief DNPP
- Historie van de ledentallen van partijen

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 14:05:18