De geschiedenis van 70 jaar VVD is vanaf nu ook digitaal vindbaar

 24 januari 2018 | Groningen

Lancering van de geschiedenis website van de VVD in verband met haar 70-jarig bestaan

Ter gelegenheid van oprichting van de VVD op 24 januari 1948 is een speciale website online gegaan over de zeventigjarige geschiedenis van de VVD.
De site is ontwikkeld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het hoofdbestuur van de VVD.

De VVD is de eerste partij waarvan het DNPP de geschiedenis op deze manier digitaal in beeld heeft gebracht.
De site, waarvoor het DNPP geheel eindverantwoordelijk is, geeft een beeld van de geschiedenis van 70 jaar VVD.

Op de website zijn vele duizenden gedigitaliseerde documenten terug te vinden, waaronder niet alleen veel foto’s, partijdocumenten
(zoals verkiezingsprogramma’s), jaargangen van de ledenbladen  Vrijheid en Democratie, Politiek en Liber, en het wetenschappelijk
tijdschrift Liberaal Reveil, maar ook campagnemateriaal en honderden VVD-affiches. Verder zijn ook een aantal boeken over de geschiedenis
van de VVD integraal op de site te raadplegen. Ook informatief is het onderdeel ‘De VVD in cijfers’, waarin de kwantitatieve invloed van
de VVD in de afgelopen 70 jaar op de landelijke politiek zichtbaar wordt gemaakt.

De interconnectieve site is ingedeeld in zes thema’s, die steeds weer terugkomen in de acht periodes waarin de geschiedenis van de VVD
is onderverdeeld (op basis van het partijleiderschap). Daarnaast kent de site drie niveaus: de tekst zelf, de mogelijkheid van verdieping
(door raadpleging van gedigitaliseerde boeken en artikelen over de VVD en haar partijleiders) en de daaraan deels ten grondslag liggende
gedigitaliseerde bronnen (verkiezings- en beginselprogramma’s, statuten en reglementen, artikelen uit ledenbladen en het wetenschappelijk tijdschrift, en zo voort).

De website is opgezet voor zowel geïnteresseerden in de geschiedenis van de Vereniging VVD als voor scholieren, studenten, journalisten enzovoort.
Na de lancering zal de site door het DNPP regelmatig worden aangevuld met nieuw materiaal.

 

Laatst gewijzigd: 1 30-06-2021 13:47:45