'Geef politieke partijen meer vrijheid zich te organiseren'. Gerrit Voerman over populisme en politieke partijen

2 mei 2018 | Interview Gerrit Voerman | in: Magazine Rijksuniversiteit Groningen

Politieke partijen, populisme, partijprogramma’s. Dat zijn zaken waar het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) zich mee bezighoudt. Directeur is Gerrit Voerman, hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de RUG en auteur van meerdere boeken over politiek en politieke partijen. Hij pleit voor meer vrijheid voor politieke partijen om zich te organiseren zoals ze zelf willen. ‘De omstandigheden veranderen nu eenmaal.’

Lees het artikel

Laatst gewijzigd: 1 30-08-2018 15:12:28