Persbericht: Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen stijgt licht

8 februari 2017 | Groningen

In 2016 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen licht gestegen, van 286.869 op 1 januari 2016 tot 289.456 op 1 januari 2017 – een toename van ruim 2500 leden (0,9 %), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het DNPP van de Rijksuniversiteit Groningen. Het totale ledental van begin 2016 was na de Tweede Wereldoorlog nog niet eerder zo laag geweest; aan het begin van dit jaar is het iets gestegen. In 2012, toen er Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden, nam het gezamenlijke ledental voor het laatst toe. Momenteel is 2,3% van de 12.777.145 kiesgerechtigden die Nederland bij de laatstgehouden verkiezingen (voor de Provinciale Staten van 2015) telde, lid van een politieke partij. In 2010 be¬droeg deze zogeheten ‘organisatie¬graad’ nog 2,6%.

Drie partijen boekten in 2016 verlies. De VVD noteerde een achteruitgang van 6,7%; de SP van 5,2% en het CDA van 2,8%. Alle andere partijen groeiden, waarvan enkele behoorlijk. Lees het persbericht


Ga naar: Persberichtenarchief

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 14:16:49