Symposium 'Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II'

Den Haag, 30 oktober 2014

Kabinet-Rutte II wordt gekenmerkt als een minderheidskabinet. Het zoeken naar ad-hoc meerderheden om wetsvoorstellen door de Staten-Generaal te loodsen, leek de afgelopen jaren centraal te staan. In dit proces werd gezocht naar een constructieve oppositie met onder andere D66, de SGP en de ChristenUnie. Heeft dit geleid tot een degelijk minderheidskabinet of resulteerde het in politieke rommeligheid? Kortom, hoe heeft kabinet-Rutte II het de afgelopen twee jaar gedaan? 

Tijdens dit symposium, dat werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut te Den Haag op 30 oktober 2014, wierpen Simon Otjes (wetenschappelijk medewerker DNPP), Aalt Willem Heringa (hoogleraar constitutioneel recht, UM) en Bert van den Braak (parlementair historicus, PDC) een terugblik op Rutte II vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. Zo werd de balans opgemaakt vanuit een politicologische, staatsrechtelijke en historische hoek waarbij vergelijkingen werden gemaakt met eerdere kabinetten.

Uitreiking bundel

Na afloop van het symposium werd de gelijknamige bundel uitgereikt, met bijdragen van Joop van den Berg, Peter Bootsma, Bert van den Braak, Aalt Willem Heringa, Simon Otjes en een voorwoord door Gerrit Voerman, directeur van het DNPP, die ook de redactie van de bundel heeft verzorgd. De auteurs gaan in op vragen als: Hoe bijzonder was dit kabinet? Hoe heeft het zich de eerste twee jaar staande gehouden? Hoe zal het verder gaan? De bundel is via deze link te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 1 03-11-2014 13:20:32