Persbericht: Aardbevingen in Groningen leiden tot politieke breuklijn

Groningen, 16 mei 2014

Hebben aardbevingen invloed op stemgedrag? Die vraag staat centraal in het
onderzoek van Simon Otjes en Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd
in opdracht van het speerpunt Sustainable Society. Hoewel de verschuivingen
bij de gemeenteraadsverkiezingen in de getroffen gemeenten minimaal waren,
constateert Otjes dat er onderhuids een politieke breuklijn in de maak is.
“Kiezers die een aardbeving hebben meegemaakt stemmen vaker op lokale
partijen of – en dit was een verrassing - D66.”

Lees verder

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 16:23:59