Conferentie: Een toekomst voor de Hollandse Stad

Vr 31 januari 2014 | Den Haag

Een conferentie in het teken van de kansen en uitdagingen van de lokale democratie, waarbij de de stad het uitgangspunt vormt. De stad is ouder dan de staat en ook veel langer identificatiepunt voor haar inwoners; stadslucht maakt immers vrij. Steden merken bovendien dat zij in Europese regio's liggen, die elkaar kunnen voeden maar ook beconcurreren. Daarnaast is de stad tegelijk een belangrijke kweekplaats van de participatiesamenleving, waarin burgers initiatieven ontplooien, sociale samenhang organiseren en democratische vormen van samenwerking en bestuur beproeven.

Meer informatie, programmaoverzichtĀ en aanmelden

Organisatie: Stichting Vrienden van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Gemeente Delft, Kennisnetwerk Lokaal 13 en het Montesquieu Instituut

Laatst gewijzigd: 1 29-01-2014 11:49:11