De ontkieming van de groene politiek: de rol van de PPR in het milieubeleid van de jaren 1960-‘70

Symposium op 25 februari 2020 | Nijmegen

De wortels van enkele belangrijke hedendaagse maatschappelijke thema’s liggen in de late jaren 1960. Toen verschenen milieu, economische machtsverhoudingen in de wereld, de menselijke maat en medezeggenschap voor het eerst in onderlinge samenhang als prioriteiten op de politieke agenda. De worsteling om aandacht voor en erkenning van het belang van deze thema’s binnen de confessionele partijen droeg bij tot de oprichting van de Politieke Partij Radikalen (PPR), waarvan veel leden afkomstig waren uit de Katholieke Volkspartij (KVP). Deze nieuwe partij vertolkte niet alleen de zorgen van haar achterban, maar wakkerde de belangstelling voor deze politieke wensen verder aan in de samenleving. In het bijzonder bij een groep kiezers, die zich niet herkende in de gevestigde partijen en hun manier van politiek bedrijven. Vijftig jaar later zijn veel van de thema’s en werkwijzen van de PPR gemeengoed geworden. In 1990 ging de PPR over in GroenLinks.

Dit symposium wordt georganiseerd door de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), als kick-off van een nieuw onderzoeksproject over de PPR en de ontwikkeling van het milieubeleid in de Nederlandse politiek. 

Meer informatie en aanmelden voor 18 februari (deelname is gratis)

Laatst gewijzigd: 1 05-02-2020 11:06:49