Symposium: 'Grondwet: baken of ballast?'

Vr 28 maart 2014 | 13.15 uur | Den Haag

Is de Grondwet een baken voor de Nederlandse samenleving die een veilige koers biedt, of moet onze Grondwet juist als ballast worden beschouwd die noodzakelijke vernieuwing in de weg staat? Deze vragen komen aan de orde in een symposium dat het Montesquieu Instituut in samenwerking met het Nationaal Comité 200 jaar koninkrijk organiseert.

Vier wetenschappers uit de academische wereld - Geerten Boogaard (Leiden), Patricia Popelier (Antwerpen), Joost Sillen (Nijmegen) en Wytze van der Woude (Maastricht) - zullen daarover een inleiding verzorgen. Ernst Hirsch Ballin zal een reflectie op het thema geven waarna een debat volgt.

GrondwetStrijd

Tijdens het symposium vindt tevens de finale plaats van de GrondwetStrijd ‘Volstaat onze Grondwet nog na 200 jaar’?, die de Academie voor Wetgeving in samenwerking met het Nationaal Comité heeft georganiseerd. Vijf finalisten presenteren hun inzending. Na juryoverleg maakt de voorzitter van de jury, Joop van den Berg, de winnaar bekend. 

Het symposium is bestemd voor geïnteresseerde burgers en professionals.

Meer informatie
Aanmelden

Organisatie: Montesquieu Instituut in samenwerking met het Nationaal Comité 200 jaar koninkrijk organiseert.

Laatst gewijzigd: 1 10-02-2014 14:33:50