Collegereeks: 'Waar het Europadebat over moet gaan'

Maandag 24 en 31 maart, 7 en 14 april | vanaf 19.30 uur | ProDemos, Den Haag

De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Worden de dilemma's helder geformuleerd? Zijn de aannames van waaruit wordt gediscussieerd correct?


In vier colleges gaan experts in op de vraag waar het Europadebat over zou moeten gaan. De toegang is gratis. Aanmelden per college is verplicht.

Meer informatie en aanmelden


Deze collegeserie wordt georganiseerd door ProDemos' Huis voor democratie en rechtsstaat en het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Instituut Clingendael en het Huis van Europa.

Laatst gewijzigd: 1 14-03-2014 13:06:25