Verkiezingsprogramma's

Programma's gerangschikt per verkiezingsjaar:

- Tweede Kamer
- Europees Parlement


Gemiddeld aantal woorden van de programma's voor de Tweede Kamerverkiezingen, 1946-2017

128

NB 1) het betreft hier de partijen die na de verkiezingen in de Tweede Kamer zijn gekomen. Van de SGP en CPN 
         ontbraken in de periode 1952-1971 een aantal programma's.
     2) de  vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 1972, 1982 en 2003 volgden binnen korte tijd (8-
         19 maanden) op de vorige verkiezingen. De kortere voorbereidingstijd heeft waarschijnlijk geleid
         tot minder omvangrijke programma's.
     3) voor 2017 is zo nodig gebruik gemaakt van conceptverkiezingsprogramma's. 

Laatst gewijzigd: 1 19-11-2019 14:53:07