Ledentallen van politieke partijen

Raadpleeg de overzichten:

- ledentallen per jaar
- ledentallen per partij
- gezamenlijk ledental van de partijen
- subsidiabele leden van de partijen

Jaarlijks maakt het DNPP de ledentallen van de politieke partijen per 1 januari bekend:

- Persberichten ledentallen

 

Figuur 1. Ledentallen per partij per jaar, 2000-2022.


Literatuur

Gerrit Voerman en Wijbrandt van Schuur, ‘De Nederlandse politieke partijen en hun leden (1945-2010)’, in: Rudy Andeweg en Jacques Thomassen (red.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (Leiden: Leiden University Press, 2011) 203-220.

G. Voerman, ‘De ledentallen van politieke partijen, 1945-1995’, in: Jaarboek 1995 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen: DNPP, 1996) 192-206.

R.A. Koole en G. Voerman, ‘Het lidmaatschap van politieke partijen na 1945’, in: Jaarboek 1985 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen: DNPP, 1986) 115-176.

 

 

Laatst gewijzigd: 1 13-10-2022 14:54:18