Tamara's Open Partij partijgeschiedenis

Tamara Bergfeld richtte op aanraden van vrienden en bekenden in 2006 haar eigen partij op, Tamara’s Open Partij (TOP) geheten, die zich open stelde voor de wensen en ideeën van ‘de mensen uit de samenleving’ (e-mail Bergfeld, 10 november 2006). Haar verkiezingsprogram was evenals dat van de Partij voor Nederland alfabetisch opgebouwd, van de A van ‘Afganistan’(sic) tot de Z van ‘Zeldzame ziekten’ en ‘Zonder voedsel naar school’.

Opvallend was niet zozeer de inhoud van de voorstellen in het tamelijk eclectische programma, maar de openhartige toon en de persoonlijke opmerkingen over andere politici. Zo toonde Tamara ‘respect en complimenten voor een geweldige dame, namelijk Agnes Kant (SP)’, maar ook zou ze ‘meneer Wilders steunen in zijn strijd voor een referendum’ over de euro.

De TOP kende geen leden en had voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 heel weinig geld – net genoeg voor een aantal affiches en folders. Het aantal kiezers was bijzonder laag: 114.

Laatst gewijzigd: 1 27-06-2012 16:14:56