Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN) partijgeschiedenis

De SOPN wilde de soevereiniteit van Nederland herstellen door uit EU en NAVO te treden. Voorts wilde ze een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle Nederlanders invoeren, de banken nationaliseren, de monarchie afschaffen, digitale burgerparticipatie in het openbaar bestuur verwezenlijken, grondbezit afschaffen, zorg en onderwijs liberaliseren en hennepteelt reguleren.

Na 2012 werd er weinig meer van de partij vernomen.

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2019 08:57:47