SGP bibliografie

Klik hier voor een overzicht van alle relevante publicaties over de geschiedenis van de SGP in de catalogus van het DNPP.

literatuur over de geschiedenis van de SGP

A.H.M. Dölle, 'De Staatkundig Gereformeerde Partij' in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1981 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1982) 158-187.

A.H.M. Dölle, 'De SGP onder vuur' in: G.Voerman (red.), Jaarboek 2005 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2006), 99-122.

W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal, (Houten 1990).

J. Mulder (red.), Van goedertierenheid en trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1993 (Den Haag 1993).

J.J.B. Stap, De S.G.P. voor 1940. Utrechtse historische cahiers, 6 nr. 3 (Utrecht 1985).

J. Zwemer, Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspektief (Kampen 1994).

J. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen 1992).

literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

Laatst gewijzigd: 1 14-11-2012 16:03:34