Partij voor de Dieren (PvdD)

Op 28 oktober 2002 werd de Partij voor de Dieren (PvdD) opgericht. De PvdD wilde opkomen voor de belangen van de dieren, omdat die dat niet zelf kunnen doen. De partij pleit ervoor in de grondwet het recht op een respectvolle behandeling van dieren op te nemen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006, 2010 en 2012 behaalde de partij twee zetels, in 2017 vijf. In 2019 kreeg de PvdD te kampen met interne tweespalt. Niettemin kreeg de PvdD er bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 een zetel bij. Lees verder  

Contactgegevens

1001 JM
Amsterdam
Postbus 17622
020 5203870

Cijfers

ledental partij: 19.173 (2021)

zetels:
Eerste Kamer: 3
Tweede Kamer: 6
Europees Parlement: 1

Laatst gewijzigd: 1 12-08-2021 15:27:26