Proto-partijen

Overzicht van politieke groeperingen die niet bij de Kiesraad ingeschreven staan en evenmin hebben deelgenomen aan Tweede-Kamerverkiezingen, maar wel hebben aangekondigd dat ze aan verkiezingen willen gaan deelnemen.


- ExpatPartij (EPP)
- Glashelder Nederland (GHN)
- MIJN eigen partij (MEP)
- Nederlandse Christen Democraten (NCD)
- Partij Rechten Kind (PRK)
- Partij Voor Gerechtigheid (PVG)
- Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD)
- Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang (PRDV)
- P.V.D.M. en alle overige aardbewoners
- Republikeinse Moderne Partij (RMP)
- Republikeinse Socialisten (RS)
- Ruim Baan voor Nederland
- Sociaal Liberaal Forum (SLF)
- Wil Nu (voortgekomen uit: Volkspartij Nederland
) 

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 12:17:57