KVP archief

Het partijarchief van de KVP is gedeponeerd op het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Archiefoverzicht
'Archieven van de Katholieke Volkspartij', in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie, Nijmegen, 1991, 35-237.

Laatst gewijzigd: 1 24-05-2012 14:28:15