HGS bibliografie

literatuur over de geschiedenis van de HGS

J. Hippe, 'De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij' in: R.A. Koole (red.), Jaarboek 1982 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1983), 107-128.

literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

Laatst gewijzigd: 1 17-07-2012 14:05:54