EVP bibliografie

literatuur over de geschiedenis van de EVP

J. van Bennekom, Erfgoed : geschiedenis en gedachtengoed van tien jaar Evangelische Volkspartij (Aalsmeer 1991). 

J. C. de Bas, De muis die even brulde : de Evangelische Volkspartij 1981-1991 (Kampen 1999).
 

literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

M. Nieboer en A.P.M. Lucardie, ‘“Aanschuren tegen het CDA” of aansluiten bij klein links? De geschiedenis van de Evangelische Vokspartij’, in: Jaarboek 1991 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 1992, 149-167.
 

Laatst gewijzigd: 1 19-11-2020 12:10:48