D66 bibliografie

Literatuur over de geschiedenis van D66
 

bibliografisch overzicht

G. Voerman, 'From Van Hogendorp and Thorbecke to Bolkestein and Van Mierlo. Dutch political liberalism and its historiography. A commentary bibliography', in: H.G. Fleck, J. Frölich en B.C. Padtberg (red.), Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (Baden-Baden 1998), aldaar 195-246; 227-229, 245-246.
 

literatuur over de geschiedenis van D66

M.S. van der Land, Tussen ideaal en illusie. De geschiedenis van D66, 1966-2003 (Den Haag 2003).

M.S. van der Land, Langs de afgrond. Tien turbulente jaren in de geschiedenis van D66  (Delft 2012).

A.P.M. Lucardie en G. Voerman, 'Worstelen met ideologie. Het verhaal van een pragmatische partij', in: Idee 12 (December 1991) 6, 19-25.

J. Veldhuizen (red.), D66: een blijvend appèl. 35 jaar werken aan vernieuwing (Wormer 2001).

G. Voerman (red.), Het liberalisme in Groningen (Groningen 1995), i.h.b. 73-100.

Coen Brummer en Simon Otjes (red.), Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021) (Amsterdam, 2021).

 

literatuur over de geschiedenis van het liberalisme

R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997).

S. Dudink, Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901 (Amsterdam 1997).

J. van Miert, Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920, (Amsterdam 1994).

G.A. van der List en P.G.C. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders. Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme vóór 1940 (Assen 1993).

H. van Riel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de 19e eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman (Assen 1982).

P.C.G. van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland, 1901-1940 (Amsterdam 2005).

S. Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam 1992).

G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag 1980).

H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 (Den Haag 1992).

 H.J.L. Vonhoff, De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme (2e druk Baarn 1966).
 

Laatst gewijzigd: 1 17-02-2022 15:55:31