CPN congressen (1909-1991)

CPN congressen alsmede congressen van de Sociaal-Demokratische Partij in Nederland (1909-1919), de voorloper van de CPN

 

oprichtingskongres Sociaaldemokratische Partij, 14 maart 1909 te Amsterdam


spoedkongres, 21 maart 1909 te Amsterdam


verkiezingskongres, 23 mei 1909 te Amsterdam


kongres ter behandeling der statuten en huishoudelijke reglementen, 30 januari 1910 te Amsterdam


eerste jaarkongres, 28-29 mei 1910 te Amsterdam


tweede jaarkongres, 27-28 mei 1911 te Rotterdam


derde jaarkongres, 18-19 mei 1912 te ’s-Gravenhage


4e jaarkongres, 5-6 april 1913 te Amsterdam


5e jaarkongres, 6-7 juni 1914 te Leiden


6e jaarkongres, 26-27 juni 1915 te Utrecht


7e jaarkongres, 27-28 mei 1916 te Amsterdam


8e kongres, 19-20 mei 1917 te Amsterdam


buitengewoon huishoudelijk congres, 7 oktober 1917 te Amsterdam


9e kongres, 16-17 november 1918, Communistische Partij in Nederland, te Leiden


10e kongres, 28-29 juni 1919 te Groningen


11e jaarcongres, 23-25 oktober 1920 te Rotterdam


12e jaarcongres, 13-15 november 1921 te Groningen


13e jaarcongres, 27-30 januari 1923 te Amsterdam *)


15e congres, 12-15 april 1924 te Rotterdam


16e kongres, 9-11 mei 1925 te Amsterdam


17e kongres, 24 mei 1925 te Amsterdam **)


18e kongres, 22-24 mei 1926 te Amsterdam


19e kongres, 7-9 april 1928 te Amsterdam


congres, 15-17 februari 1930 te Amsterdam


congres, 24-27 december 1932 te Amsterdam


congres, 25-28 december 1935, Communistische Partij van Nederland, te Amsterdam


congres, 16-17 april 1938 te Amsterdam


congres, 7-11 januari 1946 te Amsterdam


Kerstcongres, 25-28 december 1947 te Amsterdam


3e naoorlogse congres, 25-28 februari 1950 te Rotterdam


16e congres, 22-25 november 1952 te Amsterdam ***)


17e congres, 9-11 april 1955 te Amsterdam


18e congres, 5-7 oktober 1956 te Amsterdam


19e congres, 26-29 december 1958 te Amsterdam


20e congres, 20-22 mei 1961 te Amsterdam


21e congres, 28-30 maart 1964 te Amsterdam


22e congres, 22-24 december 1967 te Amsterdam


23e congres, 6-8 februari 1970 te Amsterdam


24e congres, 26-28 mei 1972 te Amsterdam


25e congres, 6-8 juni 1975 te Amsterdam


26e congres, 20-22 januari 1978 te Amsterdam


27e congres, 6-8 juni 1980 te Amsterdam


28e congres, 26-28 november 1982 te Amsterdam


buitengewoon congres, 4-5 februari 1984 te Amsterdam


29e congres, 1-3 maart 1985 te Amsterdam


30e congres, 28-30 november 1986 te Amsterdam


31e congres, 7-9 april 1989 te Amersfoort


buitengewoon congres 9-10 juni 1990 te Amsterdam


opheffingscongres 15 juni 1991 te Amersfoort

       

*)   De nummering van de congressen verspringt hier; een 14e partijcongres is nooit bijeen geweest.
**)  Deze bijeenkomst was oorspronkelijk een partijconferentie, maar is achteraf tot congres opgewaardeerd.
***) Met deze nieuwe nummering nam de CPN afstand van haar voorloper de SPD. Waarschijnlijk was het de bedoeling
om als uitgangspunt het congres van 1919 te nemen (waarop de CPN zich aansloot bij de Communistische Interna-
tionale), maar werd er een vergissing gemaakt met het terugrekenen.

De officiële aanduiding van de congressen door de partij is hier overgenomen.
De gegevens en de toelichting zijn ontleend aan W. Pelt, 'Congressen van SDP en CPN', in: C. Boet e.a.,
Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedenis van het communisme in Nederland, Amsterdam, 1986, 174-176.
Hieraan zijn de data over de jaren 1989-1991 toegevoegd.      
              

               

       

Laatst gewijzigd: 1 08-06-2012 11:20:25