CDA fracties

Fractie Eerste Kamer
Binnenhof 22
postbus 20017
2500 EX Den Haag
tel. 070 312 92 00
fax 070 365 38 68
e-mail: griffie@eerstekamer.nl
Dhr. H.P.M. Knapen (fractievoorzitter) 
 

Fractie Tweede Kamer
Plein 2
Postbus 30805
2500 GV Den Haag
tel. 070 318 30 20
fax 070 318 26 02
e-mail: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
Dhr. P.E. Heerma (fractievoorzitter)
 

Fractie Europees Parlement
Wiertzstraat 47
B-1047 Brussel België
tel. +32 2 2842230
fax +32 2 2306109
e-mail: Eslootweg@europarl.eu.int
Mevr. E.M.R. de Lange (delegatieleider)


De afgevaardigden van het CDA maken deel uit van:
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democratische Fractie)
97-113, Rue Belliard
B-1047 Brussel, België
tel. +32 2 284 21 11
fax +32 2 230 97 93

Laatst gewijzigd: 1 15-02-2021 16:19:24