Blanco Lijst partijgeschiedenis

De Blanco Lijst bestond uit kandidaten van zes kleine partijen en zeven andere organisaties, die een convenant hadden gesloten omdat ze zelfstandige deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 niet goed mogelijk of niet wenselijk achtten.

Initiatiefnemer en coördinator was R.A. Verlinden, oprichter van de Revolutionaire Partij Nederland (RPN), die een vreedzame democratische revolutie nastreefde. De lijstaanvoerder van de Blanco Lijst, H.H. Poortman, ooit VVD-lid, was bestuurslid geweest van De Groenen – een partij die vier keer achter elkaar (in 1986, 1989, 1994 en 1998) vergeefs naar een zetel in de Tweede Kamer had gedongen. Nummer twee was P.J.M. Freriks, eerder raads- en Statenlid voor de SP.

Op de tiende plaats stond M.P.W.M. Dessing, een van de oprichters van de Nederlandse Middenstandspartij (NMP). Deze partij was in 1971 met twee zetels in de Kamer gekomen maar na een jaar was zij die al weer kwijt geraakt. In 1998 en 2002 had de NMP onder leiding van Dessing tevergeefs had getracht in de Kamer terug te keren.

Wat de verschillende kandidaten en hun organisaties gemeen hadden, was het streven naar ‘meer politieke inspraak voor burgers’, aldus het verkiezingsprogramma. Samen telden de organisaties tussen de 500 en de 1000 leden. Zij gaven 8000 euro uit aan hun verkiezingscampagne (e-mail H.H. Poortman, 17 november 2006). De Blanco Lijst trok ruim 2000 kiezers (0,0%) – minder dan De Groenen zelfstandig haalden.

Laatst gewijzigd: 1 27-06-2012 16:27:08