Niet in het parlement vertegenwoordigde nationale partijen