Democraten 66 (D66) archieven

Partijarchieven

Democraten 66 (D66)
Plaatsingslijst in voorbereiding
Landelijk partijarchief van D66; bevat materiaal betreffende het partijsecretariaat, de ledenadministratie, de Adviesraad en dergelijke.

Jonge Democraten (D66), 1982-1992 magazijnlijst


Persoonsarchieven

B. de Boer (D66), 1967-1986, 1,0 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het hoofdbestuur en algemene ledenvergaderingen van D66, alsmede de regio Utrecht en de afdeling Zeist.

A.J. Meerburg (D66), 1968-1974, 0,35 m.
Plaatsingslijst
Congresstukken en verkiezingsmateriaal van D66, stukken betreffende de samenwerking met andere progressieve partijen, en notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur.

N.F.I. Schwarz (D66), 1967-1974, 0,35 m.
Plaatsingslijst
Stukken over de progressieve samenwerking van PvdA, PPR en D66, alsmede verkiezingsmateriaal en notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur van D66.

Laatst gewijzigd: 1 17-02-2014 14:36:27