LRVP-Het Zeteltje partijgeschiedenis

De Liefde, Respect en Vrijheid Partij – het Zeteltje (LRVP) stelde slechts één kandidaat in één kieskring, Sander van der Sluis in Amsterdam. Deze organisator van dance-evenementen had de partij in april 2005 met een aantal geestverwanten opgericht om via één zetel nieuwe progressieve ideeën in het parlement te brengen. Zo zouden bij een ongelijkmatige groei van de koopkracht hogere inkomens de helft (of meer) van hun extra inkomen via een Sociale Correctie Tax moeten inleveren voor aflossing van de staatsschuld. In een groot nationaal religie-park zouden aanhangers van alle religies hun eigen antwoorden kunnen formuleren op het Onverklaarbare, zo stelde zij in haar conceptverkiezingsprogramma voor.

LRVP ’t Zeteltje hoopte een verschuiving van welvaart naar welzijn te bewerkstelligen en ademde een libertaire en postmaterialistische geest. Naast de politieke campagne – voornamelijk in een ouderwetse campagnebus gevoerd – organiseerde de partij ook andere activiteiten zoals filmavonden en een gymclub. De LRVP ’t Zeteltje telde 130 leden en gaf 15.000 euro aan de campagne uit (e-mail Van der Sluis, 1 november 2006). Het aantal kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 was niet veel groter dan het aantal leden: 185 (0,0%).

Laatst gewijzigd: 1 27-06-2012 16:14:30