Continue Directe Democratie Partij partijgeschiedenis

R.P. Verboom was nog lid van de VVD toen hij in september 2005 naar aanleiding van het referendum over de Europese grondwet de Continue Directe Democratie Partij (CDDP) oprichtte. De CDDP was volgens haar verkiezingsprogramma bedoeld als ‘tussenpartij zonder politiek inhoudelijke standpunten’ die directe democratie mogelijk zou maken door haar leden continu te laten stemmen (via internet) over elk onderwerp. Later werd voorgesteld de leden niet over ieder onderwerp te laten stemmen, maar een stemprofiel vast te laten stellen. De CDDP zou dan conform dit stemprofiel in de Tweede Kamer stemmen. Mensen zouden dagelijks hun stemprofiel kunnen aanpassen, indien hun voorkeur voor dat onderwerp niet meer werd vertegenwoordigd door de opinieleider ( = politieke partij), zo lichtte Verboom toe (in een email van 29 oktober 2007).

De CDDP telde in 2006 ongeveer 50 leden en ging de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 in met een bescheiden budget van ongeveer 5000 euro (e-mail Verboom, 30 oktober 2006). Zij zou niet meer dan ruim 500 stemmen behalen (0,0%).

De partij schreef zich na de verkiezingen opnieuw bij de Kiesraad in, onder de naam ‘Stem direct’ maar nam niet meer deel aan verkiezingen.

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2019 10:08:08