De Conservatieven.nl partijgeschiedenis

De partij De Conservatieven.nl werd in oktober 2002 opgericht door Hans Mampaeij (voorzitter) en Winny E. de Jong (secretaris/penningmeester). Zij werd ook lijsttrekker van De Conservatieven.nl. De Jong had rechten gestudeerd in Berlijn en werkte tot 2002 als voedseldeskundige bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Op 15 mei was zij voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in de Tweede Kamer gekozen, maar zij had zich op 7 oktober afgescheiden, samen met fractiegenoot Cor Eberhard. Drie raadsleden van Leefbaar Rotterdam sloten zich bij de partij aan, en kwamen op de kandidatenlijst te staan. De vanwege zijn harde uitspraken enigszins omstreden Michiel Smit  kreeg de tweede plaats op de lijst.

De Conservatieven.nl beschouwde zich evenals de LPF als erfgenaam van Fortuyn (‘komt voort uit het Fortuynisme’, aldus het verkiezingsprogramma), maar nam op enkele punten iets scherpere standpunten in, bijvoorbeeld in haar verzet tegen uitbreiding van de Europese Unie en tegen het Verdrag van Schengen. De partij wilde ‘de behoudende cultuur van ons land weer terugbrengen naar het Nederland van weleer, terug naar de menselijke maat’, zo stelde zij in haar verkiezingsprogramma. Als beginselverklaring stelde De Conservatieven.nl een kort ‘Conservatief Manifest’ op, waarin de te behouden verworvenheden van de Nederlandse staat werden opgesomd: soevereiniteit, scheiding van kerk en staat, parlementaire democratie en grondrechten, gelijkwaardigheid van man en vrouw, individuele verantwoordelijkheid van de burger, scheiding der machten. Als andere grondbeginselen noemde het manifest menselijke maat, democratie dicht bij de burger, en rentmeesterschap.

De Edmund Burke Stichting, die het conservatieve gedachtegoed in Nederland wil bevorderen, voelde weinig verwantschap met de partij, die in de ogen van haar directeur Bart Jan Spruyt het conservatisme ‘bezoedelde’ (Reformatorisch Dagblad, 28 oktober 2002).

De partij deed weinig aan ledenwerving – ze telde op 1 januari 2003 slechts twee leden, naar eigen zeggen. Ze voerde een bescheiden verkiezingscampagne (voor slechts 5000 euro), die vooral gericht was op lijsttrekker De Jong. Meest opvallend was een interview in het blad Panorama  (15 januari 2003),  dat verlucht was met enigszins uitdagende foto’s van de lijstaanvoerder. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 kreeg de Conservatieven.nl 2521 stemmen (0,03%). Smit richtte kort daarna de partij Nieuw Rechts op.

 
Laatst gewijzigd: 1 27-06-2012 16:15:27