Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)

Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) ontstond in 1948 als afsplitsing van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Na het schisma in de Gereformeerde Kerken in Nederland voelden de leden van de nieuwe Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk zich niet meer thuis in de ARP. Pas in 1963 won het GPV onder leiding van Piet Jongeling een zetel in de Tweede Kamer. In 2000 leidde toenadering tot de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) tot de vorming van de ChristenUnie; op 31 december 2003 werd het Verbond formeel opgeheven.

Laatst gewijzigd: 1 12-06-2018 10:20:13