Piratenpartij Nederland partijgeschiedenis

Door: Paul Lucardie

De Internationale van de piratenpartijen telt circa 60 leden, waarvan sommige in het parlement van hun land of deelstaat zetels hebben verworven, o.a. in Duitsland en recentelijk in IJsland.

De Piraten komen vooral op voor de rechten van de burger op privacy en vrijheid, vrije toegang tot Internet en tot overheidsinformatie, maar ook voor beperking van auteursrecht en patentrecht. De burger moet ook meer inspraak krijgen, via e-democratie en een bindend (in plaats van raadgevend) referendum. Geleidelijk heeft de partij haar programma verbreed tot andere terreinen, zoals gezondheidszorg: ze wil het eigen risico afschaffen; onderwijs: thuisonderwijs moet legaal worden; ze wil voorts het drugsbeleid decriminaliseren en cannabis legaliseren; een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen experimenteel invoeren, en banken het monopolie op geldcreatie afnemen. De strijd tegen monopolies en voor individuele vrijheid vormt duidelijk de rode draad door het programma en verbindt de Piraten met de gelijknamige zeerovers uit de zeventiende eeuw. Programmatisch lijkt er wel enige overeenkomst met GroenLinks en D66, maar de Piratenpartij gaat toch iets verder in libertaire richting.

De partij heeft al verschillende lijstaanvoerders gehad: in 2010 Samir Alloui, in 2012 Dirk Poot en in 2017 Ancilla van de Leest, actrice en fotomodel. Zij zorgde voor veel publiciteit, soms onvrijwillig - ze kwam in conflict met het bestuur, waarvan drie leden de partij in september verlieten en twee zich vervolgens aansloten bij het Forum voor Democratie.

Aan het begin van 2017 telt de Piratenpartij ruim 1000 leden - het aantal wordt op de website precies bijgehouden. Overigens telde ze in 2012 al bijna 1200 leden, maar zag daarna haar ledental dalen. Er zijn 18 regionale afdelingen. De leden moeten € 17,50 per jaar betalen. Het hoogste orgaan is volgens de statuten (art. 12.1) de ledenraad, gekozen door de algemene ledenvergadering. Kamerkandidaten en bestuur worden door de ledenraad aangewezen. In november 2016 werd Vincent van der Velde tot voorzitter en Michiel Dulfer tot secretaris gekozen.


 

Laatst gewijzigd: 1 27-03-2017 10:35:22