De meeste mensen willen meer

118

De meeste mensen willen meer ging over de socialistische cultuurpolitiek. Nieuw Links deed vele voorstellen in deze publicatie, die allemaal in het teken stonden van individuele ontplooiing. Daarnaast wilden de samenstellers de verstarde institutionele belemmeringen doorbreken. Het punt van de individuele zelfontplooiing klonk helder door in uitgangspunt 3a: "vernieuwing van onderwijs, vorming en arbeid, gericht op een sterkere ontwikkeling van de zintuiglijke mogelijkheden van de mens en het scheppen van een grotere ruimte om daarmee te werken; ook in het werk, dat hij voor zijn brood doet; een uitbreiding van kennisoverdracht met betere methoden."

Voor de volledige tekst, klik hier.

Terug naar periode 2.

Laatst gewijzigd: 1 03-04-2019 10:56:14