Ledenaantallen PvdA

100

In de bovenstaande tabel zijn de ledenaantallen van de PvdA tussen 1946 en 1986 weergegeven. Hierin komt een duidelijke daling van het ledental na 1966 naar voren. Twee verklaringen zijn mogelijk voor dit verlies. In de eerste plaats had de PvdA, net als de andere politieke partijen te maken met de gevolgen van de toenemende individualisering en ontzuiling: het lidmaatschap van politieke partijen werd minder vanzelfsprekend. Daarnaast zal de opkomst van Nieuw Links en de methoden waarvan het zich bediende om in afdelingen de macht over te nemen, hebben bijgedragen aan het ledenverlies. Zo stapte in 1970 een aantal ontevreden partijleden uit de PvdA en richtten een nieuwe politieke partij op, Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) geheten.

Terug naar periode 2.

Laatst gewijzigd: 1 28-03-2017 14:47:39