Symposium ‘10 over rood 50 jaar later’. Over Nieuw Links en de PvdA

3 oktober 2016 | Groningen | organisatie: DNPP en het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen

Op 3 oktober 1966 presenteerden acht jonge socialisten 10 over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. Zij kwamen in het geweer tegen de (in hun ogen) behoudende koers van de partij en zetten zich af tegen het partij-establishment. Nieuw Links pleitte voor een radicalere PvdA, die zich scherper moest opstellen tegen de confessionele partijen en haar leden meer inspraak moest geven. In korte tijd slaagde Nieuw Links erin aanzienlijke invloed op de PvdA uit te oefenen.10 over rood 50 jaar later 9789058755919 Chris Hietland, Gerrit Voerman

Vijftig jaar later

Precies een halve eeuw na de presentatie van 10 over rood worden er een symposium en een boek aan Nieuw Links gewijd. Deskundigen en deelnemers van toen maken de balans op. Wat was de nationale en internationale historische context van Nieuw Links? Hoe werkte Nieuw Links door in de PvdA? Wat waren de gevolgen van die invloed voor de partij? Vormden de anti-regenteske Nieuw Linksers het nieuwe partijestablishment? Rest er vijftig jaar later nog wat van Nieuw Links in de PvdA? 

Programma en locatie

  • Datum: maandagmiddag 3 oktober 2016
  • Locatie: Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19 in Groningen
  • Tijd: 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 13.00 is er een ontvangst met koffie. Om 13.30 uur start het programma

Sprekers zijn onder meer de politicologen Paul Lucardie en Philip van Praag en de voormalige Nieuw Linksers Max van den Berg en Arie van der Zwan

Presentatie bundel

De bundel 10 over rood 50 jaar later wordt op dit symposium gepresenteerd. De redactie is in handen van de historicus Chris Hietland (biograaf van André van der Louw) en Gerrit Voerman, hoofd van het DNPP. Het boek verschijnt bij Uitgeverij Boom te Amsterdam.

Aanmelden

Aan het bijwonen van het symposium zijn geen kosten verbonden; wel is het nodig om u aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar dnpp@rug.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding symposium Nieuw Links’. Het aantal plaatsen is beperkt. AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het DNPP.
 

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 16:16:46