VDB ledentallen en kiesverenigingen (1901-1940)

Ontwikkeling van het ledental van de VDB, alsmede het aantal vrijzinnig-democratische kiesverenigingen (later afdelingen).

Jaaraantal kies-
verenigingen/
afdelingen
Aantal hierbij
aangesloten
leden
Aantal algemene
leden
Totaal aantal
leden
1901221.6851641.849
190440 ±2.500438 ±2.950
1905452.6345043.138
1906523.2304723.702
1908724.5135455.058
1909794.9245705.494
1910514.6894395.128
1911564.5144644.978
1912584.3485014.849
1913604.6855295.214
1914655.1886055.793
1915685.5116236.134
1916745.8956626.557
19171428.2737539.026
191834317.15775317.910
192523811.9256811.993
193023010.4219710.518
19352147.490887.578
19371986.8811207.001
19382128.1691678.336
19392138.8171849.001
19402199.1422009.342


Bron: Meine Henk Klijnsma, Om de democratie. De geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1946, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2008, 738.

Laatst gewijzigd: 1 04-02-2016 15:04:46