Ondernemerspartij (OP) partijgeschiedenis

Op 22 april 2015 werd de Ondernemerspartij (OP) opgericht door Hero Brinkman, die in 2006 voor de PVV in de Tweede-Kamer gekozen was maar zich daarvan in maart 2012 los had gemaakt en in dat jaar zonder veel succes aan de verkiezingen had deelgenomen als lijsttrekker van het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK). Voorzitter van de OP werd Martine Gaasbeek, die eerder lid was geweest van de VVD.

De OP richtte zich vooral op kleine ondernemers en ZZPers. In haar voorlopige partijprogram legde ze de nadruk op verlaging van BTW en brandstofaccijnzen, betere regelingen voor ZZPers en meer invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs. Marktwerking in de zorg wees ze af. De kernstaten van de EU zouden samen met de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk een eigen Noordwest-Europese unie moeten vormen.

Laatst gewijzigd: 1 11-01-2016 16:11:33