'Verkiezingen op de kaart 1848-2010'

Boek/bundel

Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief

'Verkiezingen op de kaart 1848-2010. Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief' geeft voor het eerst een samenhangend geografisch beeld van af de eerste directe verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1848 tot de verkiezingen van 2010. In aantrekkelijk vormgegeven kaarten wordt de electorale aanhang van de politieke partijen in de afgelopen anderhalve eeuw gevolgd.

Het eerste deel van de atlas gaat in op de periode 1848-1918, toen in Nederland de leden van de Tweede Kamer in kiesdistricten werden gekozen. Het is de tijd waarin politieke partijen gestalte kregen en waarin het stemmen op personen geleidelijk overging in het stemmen op partijen.

Het tweede deel van de atlas behandelt het tijdvak vanaf 1918, toen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd zoals we dat nu nog kennen. De electorale bolwerken van de grote partijen worden opgespoord evenals de verschuivingen daarin. Opkomst en verval van de liberalen, de sociaaldemocraten en de christendemocraten worden letterlijk in kaart gebracht. Ook wordt de geografische spreiding van de aanhang van nieuwkomers getoond.


Auteurs: Ron de Jong, Henk van der Kolk en Gerrit Voerman

ISBN: 9789053454374 | Uitgeverij Matrijs, Utrecht | Bestellen

Laatst gewijzigd: 1 03-05-2012 11:41:29