De Groenen jaaroverzicht 2003

Uit: J. Hippe, P. Lucardie en G. Voerman, 'Kroniek 2003. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2003, in: G. Voerman (red.), Jaarboek 2003 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2004), 15-137, aldaar 69-70.

inleiding

Met het vertrek van M. Bierman uit de Eerste Kamer verloren De Groe­nen in mei 2003 hun enige (indirecte) vertegenwoordiger in de Staten-Generaal – ook al was hij intussen geen actief par­tijlid meer. Daarmee eindigt ook de belangstelling van deze Kroniek voor de partij. Het ging De Groenen over het algemeen niet voor de wind: naast zetels verloor de partij ook leden. Aan het eind van het jaar had zij nog 148 betalende leden.

Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen verliepen teleurstellend voor De Groenen. In Gelderland behaalde de combinatie Leefbaar Gelder­land/De Groenen 1,1% van de stemmen, wat net te weinig was om de vier jaar eerder gewonnen zetel te behouden. De combinatie Noord-Hol­land Anders/De Groenen zakte van 2,2% naar 0,6% en verloor ook haar zetel, waarbij de concurrentie met Amsterdam Anders en Leefbaar Noord-Holland ongetwijfeld een rol speelde. De combinatie Mooi Zuid-Holland/De Groenen kreeg niet meer dan 0,4%, terwijl De Groenen in Utrecht 0,3% haalden.

Door het verlies van alle Statenzetels kwamen De Groenen niet meer in aanmerking voor een zetel in de senaat. Ze maakten ook geen deel meer uit van de Onafhankelijke Senaatsfractie, die nu alleen uit provinciale partijen bestond.

partijcongressen

Op 14 juni hielden De Groenen een congres in Leiden. Eén van de onderwerpen was het con­tact met GroenLinks. Sommige leden hadden daar moeite mee, maar een meerderheid (tien tegen vier) wilde de gesprekken voortzetten.

Op 13 december vond een congres plaats in Utrecht. A. van Acquoy, gemeenteraadslid voor Valkenswaard Anders/De Groenen, werd bij acclamatie tot voorzitter gekozen als opvolger van J. de Coo, die de functie vanaf 2002 had waargenomen (zie Jaarboek 2002 DNPP, blz. 82).

personalia

Op 6 december overleed B. Kal, van 1994 tot 2002 raadslid voor De Groenen in Haarlem en van 1997 tot 1999 partijsecretaris.

Laatst gewijzigd: 1 31-05-2012 10:09:08