CD jaaroverzicht 1989

Uit: P. Lucardie en G. Voerman. 'Kroniek 1989. Overzicht van de partijpolitieke gebeurte­nissen van het jaar 1989 in: G.Voerman en P. Lucardie (red.), Jaarboek 1989 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1990), 15-59, aldaar 20.

Centrumdemocraten (CD)

Voor de Centrumdemocraten bracht 1989 een kleine electorale doorbraak. Won de partij in juni met 0,8% van de stemmen uiteraard geen zetel in het Europees Parlement, in september haalde zij met 0,9% ruim voldoende voor een zetel in de Tweede Kamer. Gemakkelijk ging dat overigens niet. In de campagne voor het Europees Parlement maakte lijsttrekker Janmaat opmerkingen over buitenlanders die tot een kort geding aanleiding gaven. Nadat hij eerst de president van de Haagse rechtbank had gewraakt wegens vermoede partijdigheid, werd hij op 27 juli door de vice-president van die rechtbank verplicht tot rectificatie van zijn uitspraken in de televisieuitzending van de partij.

Het vergaren van handtekeningen bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer verliep evenals in voorgaande verkiezingsjaren niet geheel vlekkeloos. In negen kieskringen diende het Landelijk Bureau Racismebestrijding samen met andere organisaties klachten in over misleiding: de naam van de partij zou niet genoemd zijn bij het ophalen van handtekeningen. Een uit de partij getreden bestuurslid, H. Krol, gaf toe dat bedrog gepleegd was. In een kort geding beschuldigden de CD het Landelijk Bureau Racismebestrijding van leugens, maar ook dit geding verloor de partij. De hoofdstembureaus en de Raad van State erkenden echter wel de geldigheid van de handtekeningen.

Janmaat keerde dus terug in de Tweede Kamer. Reeds bij de beëdiging kwam hij in conflict met voorzitter Dolman. Andere kamerleden negeerden hem, evenals in de periode 1982-1986.

Laatst gewijzigd: 1 30-05-2012 11:17:54