PSP jaaroverzicht 1990

Uit: P. Lucardie, M. Nieboer en I. Noomen, ‘Kroniek 1990. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990’ in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1991), 14-57, aldaar 45-46.

inleiding

De PSP leidde in 1990 feitelijk een stil bestaan in de schaduw van Groen Links. Op 24 maart kwam de partijraad bijeen om de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen te bespreken en een aantal huishoudelijke zaken te regelen. In november nam mevr. A. van Es afscheid van de Tweede Kamer, waarvan zij vanaf 1981 tot 1989 namens de PSP en sindsdien namens Groen Links deel van had uitgemaakt (zie ‘Groen Links’).

BVD

In juni werd bekend gemaakt dat een bestuurslid van de afdeling Wageningen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Politieke Inlichtingendienst van de politie (PID) benaderd zou zijn om inlichtingen te verschaffen over wetenschappers en studenten aan de Landbouw Universiteit die kritisch stonden tegenover biotechnologie. De BVD ontkende dit feit.

Laatst gewijzigd: 1 30-05-2012 11:20:23