Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen plaats van de 570 leden van de Provinciale Staten. Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten. Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de 75 leden voor de Eerste Kamer binnen drie maanden nadat de nieuwe Statenleden zijn gekozen. De leden van Provinciale Staten worden dus direct gekozen, de leden van de Eerste Kamer indirect. De verkiezingen van de Provinciale Staten vinden eenmaal in de vier jaar plaats: de laatste verkiezingen werden op 2 maart 2011 gehouden. Tegelijkertijd met de verkiezingen van de Provinciale Staten worden de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen en vinden de Eilandsraadsverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba plaats.

Het aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en ligt tussen de 39 en 55 personen. Elke provincie bepaalt voorafgaand aan de verkiezingen het aantal te verdelen zetels voor de provinciale staten. De verdeling van het aantal zetels per provincie voor de verkiezingen van 2015 ziet er als volgt uit:

 

Provincie Drenthe

41

Provincie Flevoland

41

Provincie Fryslân

43

Provincie Gelderland

55

Provincie Groningen

43

Provincie Limburg

47

Provincie Noord-Brabant

55

Provincie Noord-Holland

55

Provincie Overijssel

47

Provincie Utrecht

49

Provincie Zeeland

39

Provincie Zuid-Holland

55

 


Meer informatie over de verkiezingen van de Provinciale Staten is hier te vinden.

 

Meer informatie over de verkiezing van de Eerste Kamer staat hier.

 

Meer informatie van het DNPP over eerdere uitslagen kan hier en hier worden gevonden.

Onze collectie gearchiveerde sites van politieke partijen vindt u hier (registratie verplicht).

 

Algemene informatie over de werking van de Provinciale Staten staat hier.

Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u hier en hier.

Informatie over de Eilandsraadverkiezingen kunt u hier vinden.

 

Verkiezingswebsites Provinciale Staten:

Verkiezingswebsites Waterschapsverkiezingen

Informatie over de Provinciale Statenverkiezingen voor jongeren staat hier.

 

Recente publicaties van medewerkers van het DNPP over de Eerste Kamer, verkiezingen en kandidaatstelling:

 

Geraadpleegde bronnen:

Kiesraad

Rijksoverheid

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 16:23:23