Archiefstukken Nederlandse politieke partijen in Nationaal Archief openbaar gemaakt (Deel III en slot)

Kees Teszelszky

Met ingang van 1 januari 2016 zijn tal van archiefstukken in het Nationaal Archief in Den Haag zonder beperking voor iedereen in te zien. Tot de meest aansprekende stukken die zijn openbaar gemaakt, behoren die uit de tijd van Koningin Wilhelmina’s ballingschap in Londen en het zogeheten "Geheim Archief". Ook voor diegenen met interesse in de geschiedenis van politieke partijen is er veel te ontdekken. De volledige lijst van stukken beslaat 1709 pagina’s en bevat onder andere veel tot nu toe niet-raadpleegbare stukken van politieke partijen (onder meer KVP, CHU, SGP, CDA en VVD) en van politici (onder meer Dr. M.A.M. Klompé, Mr. J.M.A.H. Luns, Mr. D.U. Stikker, Dr. J.F.G.M. August de Meijer, Mr. Hans van den Broek en Dr. H.W. Tilanus).

Hieronder volgt het derde en laatste deel van een korte opsomming van de meest in het oog springende documenten en de relatie met de collectie en de publicaties van het DNPP.

Fragment brief Koningin Wilhelmina aan de heren Drees en Schermerhorn, bron: gahetna.nl

Archief Christen Democratisch Appèl (CDA)

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) werd op 11 oktober 1980 opgericht als gevolg van een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Een deel van het CDA-archief aanwezig in het Nationaal Archief is nu openbaar gemaakt. Onder meer stukken van het partijbestuur, de verkiezingscomités, het politiek secretariaat, verschillende werkgroepen en het Christen-Democratisch Jongeren Appèl uit de bewogen periode 1980-1986 zijn nu door iedereen in te zien. Speciale aandacht verdienen de documenten over de kabinetsformatie Van Agt II in 1981 en die over de ontwerpwet van de Algemene Wet gelijke behandeling van de "Werkgroep Homofilie" in 1982. Veel informatie over het reilen en zeilen van de partijorganisatie kan worden gevonden in de correspondentie met partijleden, de stukken van de verschillende stafwerkgroepen en de comités.

 

Een overzicht van de geschiedenis van het CDA, de publicaties en de aanwezige affiches in de collectie van het DNPP vindt u hier.

Lees ook: Gerrit Voerman (red.), De conjunctuur van de macht : Het Christen Democratisch Appèl, 1980-2010. Amsterdam : Boom, 2011. 250 p.

Gerrit Voerman, Het CDA als strijdtoneel tussen Rome en Dordt. Na katholieke dominantie opmars gereformeerden. Trouw, 6 januari 1994.

 

Archief van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) werd opgericht op 24 april 1918. Zij is de oudste partij van Nederland en de enige vooroorlogse politieke formatie die nog in de Tweede Kamer zit. Een deel van het SGP-archief aanwezig in het Nationaal Archief is nu openbaar gemaakt, waaronder stukken van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur. Het deel van de notulen van het hoofbestuur uit de periode april 1972 tot en met 1975 evenals de ingekomen en uitgegane stukken van het partijbureau zijn nu vrij in te zien. 


Een overzicht van de geschiedenis van de SGP, de publicaties van en over de partij en de aanwezige affiches in de collectie van het DNPP vindt u hier.

Literatuur over de geschiedenis van de SGP vindt u hier.

Gerrit Voerman en Joop Hippe, Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen SGP, GPV en RPF (1975-2000). In Joop Hippe en Gerrit Voerman (red.), Van de marge naar de macht: De Christenunie 2000-2010. (pp. 40-71). Amsterdam: Boom, 2010

Gerrit Voerman en Joop Hippe, (2004). Nederlandse politieke partijen en de SGP. Zicht, 14-21.

Gerrit Voerman en Joop Hippe, (2003). De SGP uitsluiten is halfslachtig. Trouw.

J. Weggeman, (1995). De uitgebleven toenadering: een inhoudsanalyse van de verkiezingsprogramma's van SGP, GPV en RPF (1977-1994). In Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994. (pp. 190-206). Groningen: DNPP.

Joop Hippe en Gerrit Voerman (1994). Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen RPF, SGP en GPV (1975-1994). In Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1993. (pp. 165 - 199). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: DNPP.

Laatst gewijzigd: 1 08-01-2020 12:36:21