Archiefstukken Nederlandse politieke partijen in Nationaal Archief openbaar gemaakt (Deel II)

Kees Teszelszky

Met ingang van 1 januari 2016 zijn tal van archiefstukken in het Nationaal Archief in Den Haag zonder beperking voor iedereen in te zien. Tot de meest aansprekende stukken die zijn openbaar gemaakt, behoren die uit de tijd van Koningin Wilhelmina’s ballingschap in Londen en het zogeheten "Geheim Archief". Ook voor diegenen met interesse in de geschiedenis van politieke partijen is er veel te ontdekken. De volledige lijst van stukken beslaat 1709 pagina’s en bevat onder andere veel tot nu toe niet-raadpleegbare stukken van politieke partijen (onder meer KVP, CHU, SGP, CDA en VVD) en van politici (onder meer Dr. M.A.M. Klompé, Mr. J.M.A.H. Luns, Mr. D.U. Stikker, Dr. J.F.G.M. August de Meijer, Mr. Hans van den Broek en Dr. H.W. Tilanus).

Hieronder volgt het tweede deel van een korte opsomming van de meest in het oog springende documenten en de relatie met de collectie en de publicaties van het DNPP.

Brief Koningin Wilhelmina aan de heren Drees en Schermerhorn met reactie, bron: gahetna.nl

Over partijarchieven in Nederland in het algemeen, lees: Gerrit Voerman, De archieven van Nederlandse politieke partijen. Archievenblad. Uitgave van de Koninklijke vereniging van Archivarissen, 95(3) (1991), 244.

Een overzicht van alle documenten die per 1 januari 2016 openbaar zijn geworden, kunt u hier vinden. De archiefstukken die per 1 januari 2015 openbaar werden, vind u hier.

Mr. D.U. Stikker (VVD)

Tot de nu openbaar gemaakte stukken behoren onder meer een collectie speeches, artikelen en andere documenten (1948-1964). In deze mappen bevinden zich alle speeches en dergelijke vanaf het moment van diens benoeming tot minister, alsmede teksten voor persconferenties, talking-points voor interviews, geschreven artikelen in allerlei publicaties.  Achter in deze catalogus bevindt zich als bijlage een lijst van deze toespraken, artikelen en andere handschriften, gesplitst per jaar of per half jaar. Speeches van vóór 1948 bevinden zich in de betreffende dossiers. Zo bevinden alle politieke speeches betreffende de VVD, van hemzelf zowel als van andere sprekers, in de dossiers van de VVD. Teksten van toespraken en lezingen tijdens en vlak na de oorlog zijn eveneens in de betreffende dossiers ondergebracht.

Mr. D.U. Stikker (VVD) Bron: gahetna.nl

Een overzicht van de geschiedenis van de VVD, de publicaties en de aanwezige affiches in de collectie van het DNPP vindt u hier.

De VVD-archieven opgenomen in de collectie van het DNPP vindt u hier.

Een overzicht van het VVD archiefmateriaal in de collectie van het Nationaal Archief vindt u hier.

Lees ook:

Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman, 40 jaar vrij en verenigd: Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988. Houten: De Haan, 1988. 227 p.

Gerrit Voerman, De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw. Meppel: Boom, 2008

Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.), Zestig jaar VVD. Meppel: Boom, 2008. 226 p.

 

Dr. J.F.G.M. August de Meijer (KVP)

José August de Meijer was Tweedekamerlid voor de KVP. De correspondentie met het partijbestuur van het CDA over het integratiebeleid van “bloedgroepen” binnen de partij in de jaren ’90 is nu openbaar.

 

Dr. J.F.G.M. August de Meijer, bron: gahetna.nl

Een overzicht van de geschiedenis van het CDA, de publicaties en de aanwezige affiches in de collectie van het DNPP vindt u hier.

Lees ook: Gerrit Voerman (red.), De conjunctuur van de macht : Het Christen Democratisch Appèl, 1980-2010. Amsterdam : Boom, 2011. 250 p.

Gerrit Voerman, Het CDA als strijdtoneel tussen Rome en Dordt. Na katholieke dominantie opmars gereformeerden. Trouw, 6 januari 1994.

Laatst gewijzigd: 1 06-01-2016 10:01:38