Nieuw met stip (1): de politieke beweging DENK

Paul Lucardie | 14 november 2016 | In: Hofvijver van 31 oktober 2016

Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen nog vijf maanden ver zijn, laten zich zowat elke week al nieuwe partijen bij de Kiesraad registeren om op 15 maart een zetel (of meerdere) in de wacht te kunnen slepen. Van vijf van deze aspiranten zullen in de Hofvijver korte portretten verschijnen. Het zijn in mijn ogen nieuwkomers met stip.

De eerste aflevering van de serie is gewijd aan de Politieke Beweging DENK.
127
Foto: DENK

DENK werd opgericht door de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, die zich in november 2014 hadden afgescheiden van de PvdA omdat ze andere opvattingen koesterden over het integratiebeleid. De directe aanleiding vormde de kritiek van vice-premier Asscher op de rol van organisaties van Turkse Nederlanders en hun banden met de Turkse overheid. Op een persconferentie in Den Haag op 9 februari 2015 presenteerden Kuzu en Öztürk de nieuwe partij.

In een politiek manifest maakten de oprichters duidelijk wat hun belangrijkste strijdpunt zou worden: bestrijding van racisme en bevordering van verdraagzaamheid en diversiteit. Ze wezen niet alleen het heersende integratiebeleid maar ook het taalgebruik af en wilden de term ‘integratiebeleid’ vervangen door ‘acceptatiebeleid’: de immigranten en hun nazaten zijn al lang geen ‘allochtonen’ meer (ook een term die ze wilden afschaffen) die zich aan moeten passen maar (nieuwe) Nederlanders met eigen tradities.

Lees verder

Laatst gewijzigd: 1 18-11-2019 16:06:54