De ontkoppeling van het aantal woordvoerders en het stemgewicht in de Tweede Kamer

21 september 2015 | Simon Otjes | De Hofvijver

Bijna alle parlementen in de wereld zijn gebaseerd op de notie van één Kamerlid, één stem. De PvdA krijgt 27% van de stemmen en dus 41 zetels. De SGP krijgt 2% van de stemmen drie zetels. Maar is dit de beste manier om een Kamer te organiseren? Misschien dat in de toekomst het aantal woordvoerders in een Kamer en het aantal stemmen wel radicaal verandert.

Het is logisch dat als de PvdA meer steun heeft, dat de PvdA meer macht heeft in de Tweede Kamer. Dat bij uiteindelijke stemmingen de PvdA meer gewicht in de schaal legt. Maar waarom zou de PvdA recht hebben op meer woordvoerders? Er zijn drie redenen om deze relatie te heroverwegen: de groeiende activiteit van de Kamer; de groeiende wisselingen bij verkiezingen; en de groeiende versplintering bij verkiezingen.

Lees verder

Laatst gewijzigd: 1 22-09-2015 10:06:09