Over de ‘waardigheid van de mens’ en het zesde gebod

Het euthanasievraagstuk en de christelijke partijen in Nederland (1979-2002)

Joop Hippe

De vraag of actieve euthanasie dan wel hulp bij zelfdoding mogelijk moet zijn, heeft al decennialang de Nederlandse samenleving en politiek beziggehouden. Zo was er in 2013 een rechtszaak tegen een man die zijn 99-jarige stiefmoeder pillen bracht, waarmee ze zichzelf doodde. De man werd ondersteund door de Nederlandse Vereniging Voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), die van mening is dat hulp bij zelfdoding – ook door een niet-arts – van iemand die vindt dat zijn leven voltooid is, wettelijk mogelijk gemaakt moet worden.

Meer opzien nog baarde wellicht eveneens in 2013 de zelfdoding van een huisarts toen hij in staat van beschuldiging was gesteld nadat hij als waarnemend arts een patiënt in stervensnood een veel te hoge dosis morfine had gegeven, zodat deze binnen het uur stierf. Mogelijk was deze bijzondere zaak een niet geoorloofde wijze van uitvoering van die andere vorm van stervenshulpverlening: actieve euthanasie, dat wil zeggen  de opzettelijke levensbeëindiging van een patiënt door een arts, op verzoek van die patiënt. Deze vorm van stervenshulpverlening is nu wel toegestaan. Dit artikel handelt verder over actieve euthanasie.

Lees het volledige artikel hier
 

 

Laatst gewijzigd: 1 10-07-2019 14:50:20