Het Christen Democratische Affiche

7 november 2015 | Gerrit Voerman en Maaike Kamps

Zaterdag 7 november heeft Maaike Kamps het boek “Het Christen Democratische Affiche” aangeboden aan Sybrand van Haersma Buma (CDA), fractievoorzitter in de Tweede Kamer, oud-premier Jan Peter Balkenende en partijvoorzitter Ruth Peetoom. Het boek is geschreven door Gerrit Voerman, directeur van het DNPP, en Maaike Kamps, verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het  CDA.

Als gevolg van de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917, weliswaar toen enkel geldend voor mannen vanaf 25 jaar, en de afschaffing van het districtenstelsel, veranderde het karakter van de Tweede Kamerverkiezingen ingrijpend: voortaan telde elke stem. Om alle kiezers te mobiliseren gingen politieke partijen zich beter organiseren en nieuwe vormen van propaganda ontwikkelen. Vanaf de verkiezingen van 1918 is daarom bij veel partijen een massamedium bij uitstek te zien: het verkiezingsaffiche. Het DNPP verzamelt actief deze affiches en de collectie telt momenteel ongeveer 3.750 exemplaren die te raadplegen is via de site.

In het boek beschrijven de auteurs de ontwikkeling van de landelijke verkiezingsaffiches van het CDA en zijn voorgangers, van 1918 tot en met 2012. Een rode draad in het boek is de samenwerking tussen de drie confessionele partijen ARP, CHU en KVP, die later opgingen in het CDA. 

Verder lezen

Affichescollectie van het DNPP:

Affiches CDA
Affiches ARP
Affiches CHU
Affiches KVP

Zie ook de website over verkiezingsaffiches in Nederland. Deze website is een project van ProDemos, het Huis voor Democratie en rechtsstaat, in samenwerking met het DNPP en het voormalig Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO).

Het boek "Het Christen Democratische Affiche" is te bestellen bij Uitgeverij Boom.
Lees ook: De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw, door Gerrit Voerman (Meppel, 2008)

 

Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek door Maaike Kamps aan Sybrand van Haersma Buma (CDA), fractievoorzitter van de
Tweede Kamer, oud-premier Jan Peter Balkenende en partijvoorzitter Ruth Peetoom. Mede-auteur Gerrit Voerman ontbreekt op deze foto.

 

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 14:49:25