Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen naar dieptepunt

Persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Groningen, 9 februari 2016

In 2015 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen gedaald van 295.443 op 1 januari 2015 tot 285.851 op 1 januari 2016 – een afname van 9.592 (3,2%), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het Documentatie-centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (zie de tabel aan het slot van het persbericht). Hiermee is voor het eerst het totale ledental onder de 290.000 leden gekomen. Lees verder
 

Ga naar:
- Persberichtenarchief DNPP
- Historie van de ledentallen van partijen

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 14:15:57